Kontakt ogólny

Firma(*)
Valore non valido

Nazwisko Imię(*)
Valore non valido

Czapka - Miasto - Area(*)
Valore non valido

Kraj
Valore non valido

Email(*)
Valore non valido

Telefon
Valore non valido

Zapytanie(*)
Valore non valido

Zgodnie z art. 13 dekretu z mocą ustawy nr 196/2003 „Kodeks ochrony danych osobowych” (zwanego dalej „Kodeksem”), informuje się, że spółka FAR S.R.L. z siedzibą w Granarolo dell'Emilia (dzielnica Quarto Inferiore ) pod adresem: Via Giovanni XXIII nr 2, w charakterze Administratora danych, przetwarza w sposób elektroniczny dane osobowe użytkowników w celu odpowiedzi na pytania dotyczące jej produktów i/lub usług oraz, za uprzednią zgodą użytkowników, w celu przesyłania informacji handlowych, reklamowych i promocyjnych związanych z jej działalnością i produktami (np. przez telefon, faks, e-mail newsletter, SMS-y i MMS-y reklamowe) oraz przekazuje je innym firmom, które w pełni przestrzegają zasad i przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób ręczny, elektroniczny i/lub teleinformatyczny lub przy użyciu automatycznych systemów telefonicznych określonych w art. 130 Kodeksu (np. pocztą elektroniczną, faks, SMS, MMS itp.) z poszanowaniem postanowień art. 11 oraz art. 31 i kolejnych Kodeksu, jak również z zachowaniem minimalnych wymogów bezpieczeństwa przewidzianych w warunkach technicznych stanowiących Zał. B. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak w przypadku braku danych oznaczonych jako „obowiązkowe” w powyższym formularzu, firma nie będzie mogła odpowiedzieć na pytania dotyczące jej produktów i/lub usług. Dane użytkowników przechowywane są przez Administratora danych oraz przez zewnętrznego dostawcę, przetwarzane przez wyznaczony w tym celu personel, przekazywane innym firmom wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne w celu udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników, nigdy jednak nie są rozpowszechniane. Dane użytkowników mogą ponadto być widoczne przez pracowników technicznych spółki zarządzającej stroną internetową w trakcie prowadzenia przez nich niezbędnych prac konserwacyjnych na serwerze. Użytkownikom, jako osobom bezpośrednio zainteresowanym, przysługują prawa, o których mowa w art. 7 Kodeksu, w tym prawo do bezpłatnego wglądu do danych, do uzyskania niezwłocznej aktualizacji danych lub ich usunięcia w przypadku naruszenia prawa oraz do odmowy zgody na przetwarzanie danych w celach handlowych i reklamowych. Administratorem danych jest spółka FAR S.R.L. Via Giovanni XXIII nr 2 Granarolo dell’ Emilia (dzielnica Quarto Inferiore ) (BO) mail info@far.bo.it. Administrator danych wyznaczył Dyrektora administracyjnego i Kierownika ICT do pełnienia funkcji osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych. W celu uzyskania nazwisk tych osób należy skontaktować się ze spółką.
(*)
Invalid value

(*) Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Ochrona antyspamowa
Valore non valido

Kontakt

Dyrekcja Główna: Massimo Generali
Dyrekcja Administracyjny: Raffaella Lanzarini
Kierownik Sprzedaży Eksportowej : Germano Iseppi
Regionalny Kierownik Sprzedaży- Włochy: Stefano Diolaiti
Dyrekcja Działu Informatyzacji: Vanes Toschi
Dyrekcja Działu Utrzymania Produkcji: Luca Ugolini
Odpowiedzialny za jakość: Paolo Pandolfo
Dyrektor Techniczny Działu Nitów/Nitonakrętek: Simone Stignani
Dyrektor Techniczny Działu Nitownic: Gianluca Caputo
Dyrektor Techniczny Zakładu: Andrea Rizzoli