Administarcja/Finanse/Controlling

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Zgodnie z art. 13.14 rozporządzenia europejskiego 2016/679 informujemy, że FAR S.r.l. z siedzibą przy Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore - 40057 Granarolo Emilia - Bolonia - WŁOCHY jako właściciel, przetwarza elektronicznie Twoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), aby odpowiedzieć na Twoje prośby. Podanie danych do tych celów jest opcjonalne, ale jest konieczne do wykonania umowy zgodnie z art. 6.1.b). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przy użyciu metod ręcznych, elektronicznych i / lub telematycznych, za pomocą plików cookie (zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie) oraz za pomocą automatycznych systemów zgodnie z metodami wskazanymi w artykułach 6, 32 RODO oraz poprzez przyjęcie odpowiednich zapewnionych środków bezpieczeństwaZgodnie z art. 13.14 rozporządzenia europejskiego 2016/679 informujemy, że FAR S.r.l. z siedzibą przy Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore - 40057 Granarolo Emilia - Bolonia - WŁOCHY jako właściciel, przetwarza elektronicznie Twoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), aby odpowiedzieć na Twoje prośby. Podanie danych do tych celów jest opcjonalne, ale jest konieczne do wykonania umowy zgodnie z art. 6.1.b). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przy użyciu metod ręcznych, elektronicznych i / lub telematycznych, za pomocą plików cookie (zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie) oraz za pomocą automatycznych systemów zgodnie z metodami wskazanymi w artykułach 6, 32 RODO oraz poprzez przyjęcie odpowiednich zapewnionych środków bezpieczeństwaDane będą przechowywane w siedzibie właściciela, w siedzibie zewnętrznego dostawcy Elledi System S.r.l. (wyznaczony menedżer), będą przetwarzane tylko przez kategorie należycie upoważnionych osób (aby dowiedzieć się o kategoriach, skontaktuj się z Administratorem danych) i będą komunikowane wyłącznie zewnętrznie i wyłącznie w celu wykonania usług niezbędnych do prawidłowego zarządzania relacją, z gwarancją ochrony prawa zainteresowanej strony (aby uzyskać listę podmiotów zewnętrznych, skontaktuj się z administratorem danych. Twoje dane mogą być przeglądane przez firmę zarządzającą stroną internetową, ograniczone do technicznego dostępu do potrzeb związanych z utrzymaniem i zarządzaniem serwerem internetowym. Twoje dane nie zostaną ujawnione. Należy zauważyć, że dane mogą być również przekazywane do krajów poza Unią Europejską przez Google reCAPTCHA obecny na stronie (więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i Zasad ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie https: //www.creasystem .it / e www.google.com/recaptcha/intro/android.html). Zwracamy uwagę, że zgodnie z zasadami licencji eità, ograniczenie celu i minimalizacja danych, zgodnie z art. 5 RODO okres przechowywania twoich danych osobowych jest ustalony na okres nieprzekraczający świadczenia świadczonych usług.
Właściciel: Administratorem danych, zgodnie z prawem, jest FAR S.r.l. z siedzibą przy Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore - 40057 Granarolo Emilia - Bolonia - WŁOCHY - tel. +39 051 6009511 - mail: privacy.far.bo.it w osobie przedstawiciela prawnego pro tempore.
Masz prawo do uzyskania od Administratora danych odwołania (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia, aktualizacji, sprostowania, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, a także ogólnie możesz skorzystać ze wszystkich przyznanych praw według artykułów 15 i następnych rozporządzenia europejskiego 2016/679, pisząc na adres privacy.far.bo.it lub kontaktując się z administratorem danych pod danymi kontaktowymi firmy podanymi w tym dokumencie
EU Reg. 2016/679: Artykuły 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Prawa zainteresowanej strony1. Zainteresowana strona ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub nie danych osobowych jej dotyczących, nawet jeśli nie została jeszcze zarejestrowana, orazich komunikacja w zrozumiałej formie i możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego2. Zainteresowana strona ma prawo do uzyskania informacji:a) pochodzenie danych osobowych;b) cele i metody leczenia;c) logika zastosowana w przypadku leczenia przeprowadzanego za pomocą instrumentów elektronicznych;d) tożsamość właściciela, kierownika i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art. 5 ust. 2;e) podmioty lub kategorie podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą dowiedzieć się o nich jako wyznaczonych przedstawicieli na terytorium państwa, kierowników lub personelu uprawnionego do przetwarzania danych osobowych.3. Zainteresowana strona ma prawo uzyskać:a) aktualizacja, sprostowanie lub, w razie zainteresowania, integracja danych;b) anulowanie, przekształcenie w anonimową formę lub zablokowanie danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym danych, które nie muszą być przechowywane do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub następnie przetworzone;c) poświadczenie, że operacje, o których mowa w literach a) ib) zostały zwrócone, również w odniesieniu do ich treści, do osób, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, w którym to spełnienie ma miejsce okazuje się niemożliwe lub wymaga użycia środków wyraźnie nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa;d) przenośność danych.4. Zainteresowana strona ma prawo sprzeciwić się w całości lub w części:a) z uzasadnionych przyczyn, do przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli są one istotne z punktu widzenia celu gromadzenia;b) do przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu realizacji
Musisz potwierdzić

(*) Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Valore non valido

Kontakt

Dyrekcja Główna: Massimo Generali
Dyrekcja Administracyjny: Lara Suzzi
Dyrekcja sprzedaży eksportowej: Pierluigi Cassani
Regionalny Kierownik Sprzedaży- Włochy: Stefano Diolaiti
Dyrekcja Działu Informatyzacji: Vanes Toschi
Dyrekcja Działu Utrzymania Produkcji: Luca Ugolini
Odpowiedzialny za jakość: Giuseppe Fortuna
Dyrektor Techniczny Działu Nitów/Nitonakrętek: Simone Stignani
Dyrektor Techniczny Zakładu: Andrea Rizzoli