Korozja chemicznaUtlenianie to naturalne zjawisko, do którego dochodzi w sytuacji kontaktu materiału metalowego z powietrzem atmosferycznym bogatym w tlen.
Korozja jest wynikiem procesów chemicznych i elektrochemicznych, powodujących zniszczenie lub degradację materiału metalowego.

Zabezpieczenie przed korozją, zwłaszcza w systemie mocowania, jest jednym z najważniejszych aspektów w projektowaniu złącza, mającego znaleźć zastosowanie w szczególnie agresywnym otoczeniu.
Chrom sześciowartościowy jeszcze kilka lat temu był jednym z podstawowych składników cynkowania elektrolitycznego. Liczne dyrektywy RoHS; RAE; ELV zabroniły stosowania metali ciężkich, takich jak ołów, rtęć, kadm, PBB, PBDE czy chrom sześciowartościowy.

Od 2006 roku produkty FAR nie zawierają metali cieżkich.

Każdy rodzaj produktu jest cynkowany w dopasowany do niego sposób, opracowany na podstawie jego najczęstszego zastosowania. Sposób cynkowania podano w danych technicznych każdego elementu mocującego poprzez zastosowanie symboli największych europejskich firm samochodowych.
Cynkowanie inne niż przewidziane jest możliwe po wcześniejszym sprawdzeniu jego wykonalności technicznej.
Odporność zewnętrznej warstwy na bazie cynku można zwiększyć poprzez zastosowanie środka uszczelniającego.

Można zastosować również inne zabezpieczenia nitów i nitonakrętek przed korozją:

  • Niklowani
  • ePowlekanie cynkiem i niklem
  • Miedziowanie
  • Itp

Odporność na korozję jest oceniana na podstawie badania we mgle solnej. Jest to badanie przyspieszonego procesu korozji służące do jakościowej oceny odporności na korozję zewnętrznej warstwy zabezpieczającej produkt.
Bezpośrednie porównanie wyników tego badania i rzeczywistego zachowania się produktu użytego do mocowania nie jest możliwe z powodu licznych czynników mających wpływ na korozję, np.: bardziej lub mniej utleniające otoczenia, rodzaj materiałów wchodzących w kontakt, odkształcenie się komponentu, które może częściowo uszkodzić wierzchnią warstwę powłoki, itp.
Z powyższych względów nie jest możliwe wcześniejsze zagwarantowanie konkretnej odporności na korozję.

Można jednakże, w sposób wyłącznie orientacyjny, odnieść się do poniższej tabeli:

Rodzaj powłoki Cynkowanie elektrolityczne Ilość godzin w komorze solnej
(ocena gołym okiem powierzchni zewnętrznej)
Korozja biała cynku  Korozja czerwona cynku
FeZn 5 II Pasywacja biała błyszcząca 24 72
FeZn7II Pasywacja biała błyszcząca 24 96
FeZn7IV Pasywacja opalizująca 96 168
FeZn7IV S Pasywacja opalizująca z uszczelnieniem 120 360

Zaleca się niestosowanie komponentów cynkowanych w temperaturach przekraczających 250° C, gdyż doprowadza do częściowej degradacji warstwy cynku.