Korozja galwaniczna


To korozja wywołana kontaktem dwóch elementów metalowych o różnym potencjale elektrycznym, połączonych ze sobą w sposób ciągły w obecności elektrolitu (OGNIWO). W ten sposób dochodzi do procesu elektrochemicznego wytwarzającego prąd elektryczny, który powoduje korozję jednej z dwóch elektrod. Korozji ulega elektroda z „mniej szlachetnego" metalu (w więc ta z większą elektroujemnością, anoda), podczas gdy katoda jest chroniona przed tym procesem.


Galv-1-pl Korozja galwaniczna Galv-3Należy zauważyć, że im bardziej agresywne jest otoczenie, tym silniejszy będzie proces. Jest on również bardziej zauważalny na mniejszych powierzchniach. Poniżej przedstawiono tabelę szeregu elektrochemicznego w wodzie morskiej, która jest otoczeniem szczególnie agresywnym.


Korozja galwaniczna

Jak chronić złącze przed korozją galwaniczną?

Materiały wchodzące w kontakt powinny być takiego samego rodzaju lub położone wystarczająco blisko siebie w szeregu galwanicznym. Można stosować również poniższe środki zapobiegawcze:

Galv-5-it