Odporność na temperaturę

Zmniejszenie wartości procentowej wytrzymałości mechanicznej wraz ze wzrostem temperatury

Odporność na temperaturę