Automatyzacja i urzadzenia specjalistyczne do nitonakrętek

  • Nitownica stacjonarna pneumat do nitonakrętek UBIE

    Nitownica stacjonarna do montażu pojedynczego lub grupowego nitonakrętek.P rzystosowana do pracy z nitonakrętkami M3÷M12.
    Nitownica może być uruchamiana przyciskiem pedałowym lub przyciskiem na tablicy sterowniczej. W przypadku użycia kilku nitownic montowane są one na stole roboczym wg. projektu Klienta. Minimalna odległość między dwoma nitownicami wynosi 52 mm.
    Model seryjny nitownicy stacjonarnej składa się z: rozdzielnicy elektrycznej z pedałem, zespołu głowic, urządzenia wspomagającego, zespołu pneumatycznego.

  • Zespół do zasilania nitonakrętkami i do ich montażu, przeznaczony do systemów zrobotyzowanych

    Zespół przeznaczony do zasilania nitonakrętkami oraz prawidłowego ich rozmieszczania z wykorzystaniem systemu zrobotyzowanego.