Nitownice do nitów zrywalnych akcesoria - Przedłużane głowice

Przedłużane głowice
Przedłużane głowice
  Kod Opis Nitownice
721334 Głowice wydłużane 130 mm
RAC83/90 - RAC150 AX
Plz. Kod Opis Ilość
01 710711 Tuleja nosna dyszy 1
02 710431 Stożek obsadowy szczęki 1
03 710011 Szczęka 3
04A 710544 Rozwieracz szczęk 1
05A 710515 Sprezyna 1
06 711334 Przedłużka głowica nośna stożka 1
07 710972 Prowadnica gwoździa 1B 721334 Głowice wydłużane 130 mm
KITA 740544 Zestaw rozwieracz szczeki
Kod Opis Ilość
710544 Rozwieracz szczęk 1
710515 Sprezyna 1
723346 Głowice wydłużane 130 mm
EB 300 - EB 310
Plz. Kod Opis Ilość
01 71345350 Tuleja nosna dyszy 1
02 710859 Stożek obsadowy szczęki 1
03 71345507 Szczęka wysokiej jakości 3
04 710849 Rozwieracz szczęk 1
05 711158 Sprężyna 1
06 713346 Przedłużka głowica nośna stożka 1
07 713096 Prowadnica gwoździa 1B 723346 Głowice wydłużane 130 mm
721890 Głowice wydłużane 130 mm
RAC 210
Plz. Kod Opis Ilość
01 711891 Tuleja nośna dyszy 1
02 711718 Stożek obsadowy szczęki 1
03 711778 Szczęka 2
04A 711717 Rozwieracz szczęk 1
05A 711716 Sprezyna 1
06 711890 Przedłużka głowica nośna stożka 1
07 711889 Prowadnica gwoździa 1B 721890 Głowice wydłużane 130 mm
KITA 741717 Zestaw rozwieracz szczeki
Kod Opis Ilość
711717 Rozwieracz szczęk 1
711716 Sprezyna 1
723358 Głowice wydłużane 130 mm
Plz. Kod Opis Ilość
01 713357 Tuleja nośna dyszy 1
02 710562 Stożek obsadowy szczęki 1
03 71345507 Szczęka wysokiej jakości 3
04 711270 Rozwieracz szczęk 1
05 710853 Sprezyna 1
06 713358 Przedłużka głowica nośna stożka 1
07 711920 Prowadnica gwoździa 1B 723358 Głowice wydłużane 130 mm
721314 Głowice wydłużane 130 mm
EB 100 - RAC 180-181
Plz. Kod Opis Ilość
01 711315 Tuleja nośna dyszy 1
02 710859 Stożek obsadowy szczęki 1
03 71345507 Szczęka wysokiej jakości 3
04 710849 Rozwieracz szczęk 1
05 710853 Sprezyna 1
06 711314 Przedłużka głowica nośna stożka 1
07 710972 Prowadnica gwoździa 1B 721314 Głowice wydłużane 130 mm
721921 Głowice wydłużane 130 mm
RAC 165
Plz. Kod Opis Ilość
01 711922 Tuleja nośna dyszy 1
02 710562 Stożek obsadowy szczęki 1
03 71345507 Szczęka wysokiej jakości 3
04 710849 Rozwieracz szczęk 1
05 710853 Sprezyna 1
06 711921 Przedłużka głowica nośna stożka 1
07 711920 Prowadnica gwoździa 1B 721921 Głowice wydłużane 130 mm
720973 Głowice wydłużane 210 mm
EB 100 - RAC 180-181
Plz. Kod Opis Ilość
01 710971 Tuleja nośna dyszy 1
02 710859 Stożek obsadowy szczęki 1
03 71345507 Szczęka wysokiej jakości 3
04 710849 Rozwieracz szczęk 1
05 710853 Sprezyna 1
06 710973 Przedłużka głowica nośna stożka 1
07 710972 Prowadnica gwoździa 1B 720973 Głowice wydłużane 210 mm
721333 Głowice wydłużane 210 mm
RAC83/90 - RAC150 AX
Plz. Kod Opis Ilość
01 710710 Tuleja nosna dyszy 1
02 710431 Stożek obsadowy szczęki 1
03 710011 Szczęka 3
04A 710544 Rozwieracz szczęk 1
05A 710515 Sprezyna 1
06 711333 Przedłużka głowica nośna stożka 1
07 710972 Prowadnica gwoździa 1KITA 740544 Zestaw rozwieracz szczeki
Kod Opis Ilość
710544 Rozwieracz szczęk 1
710515 Sprezyna 1
B 721333 Głowice wydłużane 210 mm
723097 Głowice wydłużane 60 mm
EB 300 - EB 310
Plz. Kod Opis Ilość
01 71345349 Tuleja nosna dyszy 1
02 710859 Stożek obsadowy szczęki 1
03 71345507 Szczęka wysokiej jakości 3
04 710849 Rozwieracz szczęk 1
05 711158 Sprężyna 1
06 713097 Przedłużka głowica nośna stożka 1
07 713096 Prowadnica gwoździa 1B 723097 Głowice wydłużane 60 mm