Nity

Mandrino / Mandrel / Clou / Nietdorn / Clavo / Gwoźdź / Стержень

Punto di rottura
Breaking point 
Amorce de rupture de la tige
Sollbruchstelle
Punto de ruptura
Punkt pękania
Место перелома

                      chiodo     

Testa del mandrino
Mandrel head
Tete de la tige
Nietdornkopf
Cabeza del mandril
Łeb trzpienia
Головка зажимного патрона

Gambo del mandrino
Mandrel shank
Fut de la tige
Nietdornschaft
Fuste del mandril
Nożka trzpienia
Ножка зажимного патрона

Corpo del rivetto Rivet Body / Corps du rivet / Niethulse / Cuerpo del remache / Korpus nitu / Корпус заклёпки

   

Testa del rivetto a strappo
Blind rivet head
Tete du rivet aveugle
Cabeza del remache ciego
Głowka nitu zrywalnego
Головка глухой заклёпки

Gambo del rivetto a strappo
Blind rivet shank
Fut du rivet aveugle
Fuste del remache ciego
Trzon nitu zrywalnego
Стержень глухой заклёпки

Boccola  
   

Estremità del rivetto a strappo
Blind rivet end
Extemite du fut du rivet aveugle
Extremo del remache ciego
Końcowka nitu zrywalnego
Конец глухой заклёпки


Testa bombata Dome head / Tete bombee / Cabeza alomada / Kołnierz zwykły / Цилиндрическая головка

 normale


Testa svasata Countersunk head / Tete fraisee / Senkkopf / Cabeza avellanada / Kołnierz stożkowy / Расклешеннаяголовка

 ts


Testa larga Large head/ Tete large/ Grosskopf/ Cabeza ancha/ Kołnierz poszerzany/ Широкая головка 

tl

 


 

diametroforo

 

DIAMETRO DEL FORO
Hole diameter
Perçage
Bohrungsdurchmesser
Diámetro del orificio
Średnica otworu
Диаметр отверстия

spessore

 

SPESSORI SERRABILI MINIMI E MASSIMI
Min. and max griprange
Epaisseurs à serrer min. et max.
Min. und max. Schliessdicke
Espesores de ajuste mín. y máx.
Zakres łączonych grubości
Мин. И макс. Толщина зажатия

 

trazione

 

CARICO DI ROTTURA A TRAZIONE IN KG - (N)
Tensile strength, kgs - (N)
Charge de rupture traction en kg - (N)
Zugfestigkeit in Kg - (N)
Carga de rotura por tracción en kg - (N)
Wytrzymałość na zrywanie w kg - (N)
Предел прочности при тяге в Кг - (N)

 

taglio

 

CARICO DI ROTTURA A TAGLIO IN KG - (N)
Shearing strength, kgs - (N)
Charge de rupture / cisaillement en kg - (N)
Scherfestigkeit in Kg - (N)
Carga de rotura por corte en kg - (N)
Wytrzymałość na ścinanie w kg - (N)
Предел прочности при резке

 


pxsac

NUMERO DI PEZZI CONTENUTI IN OGNI SACCHETTO (solo per self-service)
Number of pieces each bag (for self service only)
Nombres de pièces par sachet (Seulement pour le self-service)
Stückzahl pro Beutel (nur für Self-service)
Número de piezas por bolsa (solo por self service)
Ilość sztuk w opakowaniu plastikowym (tylko dla zestawów “self-service”)
Кол-во шт. В каждом пакете (только для самообслуживания)

pxscat

NUMERO DI PEZZI CONTENUTI IN OGNI SCATOLA (solo per self-service)
Number of pieces each box (for self service only)
Nombres de pièces par boîte (Seulement pour le self-service)
Stückzahl pro Karton (nur für Self-service)
Número de piezas por caja (solo por self service)
Ilość sztuk w kartonie (tylko dla zestawów “self-service”)
Кол-во шт. На каждую коробку (только для самообслуживания)

pxconf

NUMERO DI PEZZI CONTENUTI IN OGNI CONFEZIONE
Number of pieces each packaging
Nombres de pièces par conditionnement
Stückzahl pro Verpackung
Número de piezas por embalaje
Ilość sztuk w poszczególnych opakowaniach
Кол-во шт. В каждой упаковке

Próby przeprowadzane na nitach zrywalnych

Wytrzymałość na ścinanie:

 

t

 

 

 

Próba wytrzymałości na ścinanie jest przeprowadzana z użyciem instrumentu

pomiarowego opisanego w normie UNI EN ISO14589:2003, rys. 3.

Charakterystyki mechaniczne przedstawione w naszych katalogach są konfrontowane

z odpowiednimi normami przedmiotowymi.

tn

 

Wytrzymałość na rozciąganie:

 

 tr

Próba wytrzymałości na rozciąganie jest przeprowadzana z użyciem instrumentu

pomiarowego opisanego w normie UNI EN ISO14589:2003, rys. 5.

Charakterystyki mechaniczne przedstawione w naszych katalogach są konfrontowane

z odpowiednimi normami przedmiotowymi.

 trn

 


Charakterystyki mechaniczne nitu, należą do najważniejszych czynników mających wpływ na jego parametry użytkowe, oprócz wytrzymałości na scinanie i rozciąganie, istnieje rónież wiele innych czynników wpływających na jego wytrzymałość.


 

Próba zatrzymania gwoźdźia w tulejce nitu:

 

sf

Próba wykonywana jest zgodnie z wymogami normy przewidzianej dla każdego

rodzaju nitów.

Norma ISO 14589:2003 przewiduje próbę dla sprawdzenia czy część gwoźdźia

która pozostaje w tulejce nie jest wypychana przez obciążenie próbne.

 sfn

 

Próba wytrzymałości gwoździa przy wyciaganiu z tulejki:

 

Obciążenie gwoźdźia przy jego wyciąganiu z tulejki powinno przekraczać 10N,

o ile próba przeprowadzana jest zgodnie z wymogami normy ISO 14589:2003.

 wyciaganiu z tulejki

W jaki sposób działa nit zrywalny